Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Fredrik Svenaeus
Världen vaknar. Känslornas plats i människans liv

Alltför ofta har känslorna genom historien betraktats som en förvrängning av filosofins och vetenskapens objektiva beskrivning av verkligheten. Känslorna blir då något som vi bör sträva efter att befria oss ifrån i stället för det som utgör hjärtat av vår existens. Men det är fel.

»» Läs mer
Danskt band 212 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-507-3
 
 
Tove Dahlberg
Släpp sångarna loss! Genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i opera
Formgivning: Moa Schulman

Hur kan operasångarens konstnärliga handlingsutrymme vidgas? Det är en av frågorna i Släpp sångarna loss! där Tove Dahlberg i samarbete med andra yrkesverksamma inom scenkonsten undersöker genus och gestaltningsnormer i operavärlden.

»» Läs mer
Danskt band 320 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-516-5
 
 
Jeff Werner
Laddade bilder. Samtida svenska dispyter om rasistiska stereotyper

Laddade bilder diskuterar det senaste decenniets upprörda debatter om visuella rasstereotyper och rasistiska uttryck. Boken vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse av konflikterna.

»» Läs mer
Danskt band 188 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-513-4
 
 
Lasse Ermalm
Omslag: Ermalm's Egenart. Svenska skivomslag 1971-2017

Skivomslaget - ett formspråk för olika uttryck som ska nå fram till olika smaker. Här presenteras Lasse Ermalms ikoniska produktion från ett halvt sekel, ihop med betraktelser om hur omslagen ser ut och varför.

»» Läs mer
Inbunden 256 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-504-2
 
 
Sara Bonadea George
Blodets blomma. Växter i svensk folktro
Illustratör: Kristoffer Nilsson

Blåbär som blänker av djävulens skoputs, johannesörten som bär på blod, Fröja som plockar äpplen i julnatten, skogsrået som är en enebuske... Naturriket framstår i den förindustriella folktraditionen som ett drömlikt gränsland där det övernaturliga tänktes existera.

»» Läs mer
Inbunden 184 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-506-6
 
 
Anna Gavanas & Anna Öström
Tillbaka till Underjorden. 80/90-talens klubbrevolution i Sverige

Grafisk form: Magnus Frederiksen

Om de hjältar som skapade de alternativa och underjordiska musikscenerna i Göteborg, Skåne och Stockholm under 80- och 90-talen.

»» Läs mer
Inbunden 240 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-505-9
 
 
Musik i rörelse. Europeiska impulser i svenskt musikliv från stormaktstiden till 1900-talets avantgarde
Red.: Karin Hallgren

Musiklivet i Sverige har alltid påverkats av kontakter med andra länder. I sex artiklar presenteras här forskning kring detta viktiga kulturella utbyte genom skildringar av betydande musikers och tonsättares insatser i det svenska musiklivet under fyrahundra år.

»» Läs mer
Danskt band 266 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-514-1
 
 
Bert Mårald
Läroverken in memoriam. En studie av kulturmiljö, pedagogik och politik under 100 år

Föreliggande studie analyserar svensk läroverkskultur för tiden 1864–1968. Läroverken presenteras inte enbart som en studieform utan som identitetsskapande kulturinstitutioner. I framställningen ges en rundmålning av läroverkskulturens framväxt och den kulturkamp som förts internt, såväl inom lärar- som elevkår och i förhållande till det omgivande samhället.

»» Läs mer
Danskt band 368 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-511-0
 
 
Staffan Albinsson
En miljard till svensk musik. Riksdaler och kronor i tjänst hos Kungl. Musikaliska Akademien under 250 år

Ekonomihistorikern Staffan Albinsson beskriver här Kungliga Musikaliska Akademiens 250 år med fokus i hur dess verksamheter utvecklats med hjälp av Riksdagens och privatpersoners finansiering.

»» Läs mer
Inbunden 196 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-512-7
 
 
Inger Enkvist
Kunskap i kris. Ideologier i svensk skola på 2020-talet

Svenskt utbildningsväsende behöver en reform av grundskolan, och den här boken pekar ut varför Sveriges skolproblem huvudsakligen är ideologiskt: Sverige har steg för steg har låtit ideologiska element tränga ut ämnesstudier.

»» Läs mer
Danskt band 192 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-509-7