Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Immanuel Kant
Tankar om den sanna skattningen av de levande krafterna och bedömning av de bevis av vilka herr von Leibniz och andra mekaniker har använt sig i denna
(Originalets titel: Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurtheilung der Beweise derer sich Herr von Leibnitz und andere Mechaniker in dieser Streitsache bedienet haben, nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen, welche die Kraft der Körper über) Övers.: Gunnar Welin

Immanuel Kants första publicerade arbete var en naturvetenskaplig betraktelse över vad som då kallades levande kraft i dag skulle vi säga rörelseenergi. Det började tryckas när han bara var 22 år gammal, 1746, men kom inte ut i färdigt skick förrän tre år senare.

»» Läs mer
Inbunden 192 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-402-1
 
 
Birthe Sjöberg
Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg - förtryckets fiender

För första gången får vi här en grundlig inblick i Viktor Rydbergs och August Strindbergs åsikter om varandra samt om de impulser de fått från varandras författarskap. Studien bygger på brevmaterial och ingående textanalyser.

»» Läs mer
Inbunden 464 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-394-9
 
 
Per F. Broman
Karin Rehnqvist

Boken om Karin Rehnqvist ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut av Kungl. Musikaliska akademien och Gidlunds förlag.

»» Läs mer
Flexband 228 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-994-1
Boken ingår i Svenska tonsättare. Se vidare under kategorin "Memoarer och biografier"
 
 
Maria Lindström
Grepp om livet. Samtal med femton gitarrister

"I femtiofem år har jag gått och känt mig märkvärdig bara för att jag är en tjej som är bra på gitarr. Femton långa samtal med kvinnliga professionella gitarrister gav mig en behövlig lektion i ödmjukhet. Vi är alla märkvärdiga!"

»» Läs mer
Danskt band 144 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-398-7
 
 
Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskap
Red.: Margaretha Fahlgren & Anna Williams

Mamma, moderskap - orden bågnar idag av nya innebörder när tekniken och samhället förändras. Överallt hittar vi historier om moderskap. Denna bok är en samling berättelser som reflekterar över erfarenheter från en mängd olika håll.

»» Läs mer
Inbunden 244 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-995-8
 
 
Monica Braw
Jorden är vårt hem. Författaren Edita Morris och hennes tid

I Jorden är vårt hem har Monica Braw följt i Edita Morris fotspår och berättar också om internationella konflikter under 1900-talet som utgör bakgrund till romanerna och novellerna.

»» Läs mer
Inbunden 416 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-996-5
 
 
Ellinor Melander
Frisinnad och omutligt modig. En biografi om Hilda Sachs

Hilda Sachs (1857–1935), pionjär i kvinnorörelsen, levde ett spännande och omväxlande liv som utrikeskorrespondent i Paris och Rom, frilansjournalist, författare, översättare och feminist.

»» Läs mer
Inbunden 512 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-997-2
 
 
Kerstin Hed
Vindarnas verser. Tidigare outgivna dikter
Red.: Birger Sjungargård

Hilda Fredriksson föddes 1890 och debuterade vid 23 års ålder med samlingen Från stigarna. Nu kallade hon sig Kerstin Hed efter fädernegården Kers och hemsocknen Hedemora. Vindarnas verser samlar tidigare outgivna dikter av Kerstin Hed.

»» Läs mer
Inbunden 256 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-998-9
 
 
Anders Bjärvall
Nyfiken på fåglar. Axplock ur dagböcker under 65 år

Kan det finnas ett bättre och mera spännande fritidsintresse än att vara ornitolog – alltså att titta på fåglar? Här berättar Anders Bjärvall om hur medryckande och omväxlande det här intresset kan vara.

»» Läs mer
Inbunden 224 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-991-0