Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Anders Hammarlund
Ravband. En upptäcktsfärd längs Bärnstensvägen

Stråket mellan Östersjön och Medelhavet har också genom årtusendena varit en länk mellan folk och kulturer, den mytomspunna Bärnstensvägen. Ravband är en bok om Europa, i nuet och i det förflutna.

»» Läs mer
Danskt band 240 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-406-9
 
 
Hilda Sachs
Kära vän, hvad jag tänker på dig! Hilda Sachs brev till Hinke Bergegren
Utg.: Ellinor Melander

Journalisten och feministen Hilda Sachs (1857-1935) brev till vännen, älskaren och kollegan Hinke Bergegren en unik dokumentsamling från 1800-talets sista och 1900-talets första år, då kampen för demokrati och kvinnans politiska rösträtt gick in i ett avgörande skede.

»» Läs mer
Inbunden 248 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-410-6
 
 
Elin Manker
Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860-1890

Konstvetaren och designteoretikern Elin Manker undersöker designprocesser i det sena 1800-talets fabriksproduktion med särskilt fokus på hur formspråk diskuterades och praktiserades.

»» Läs mer
Danskt band 395 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-413-7
 
 
Teddy Hultberg
Experiment mot alla odds. Boken om Åke Karlung - konstnär, filmare, gränsöverskridare

Experiment mot alla odds beskriver filmaren och gränsöverskridaren Åke Karlungs (1930-90) konstnärliga verksamhet under ett halvt decennium och inkluderar en cd-skiva och en Blu-ray-skiva med hans ljud- och filmkonstverk.

»» Läs mer
Inbunden 432 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-983-5
 
 
Fredrik Svenaeus
Det naturliga. En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala livet

Om det naturliga och fenomen som könsidentitet, sexualitet, kronisk smärta, utmattningssyndrom, datorspelsberoende, sociala medier och förändringar av människan på medicinsk väg. Slutsatsen är att vi behöver en uppdaterad version av det naturliga för att orientera oss i tillvaron.

»» Läs mer
Danskt band 200 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-407-6
 
 
Cecilia Lagerström
Konsten att gå. Övningar i uppmärksamt gående

I projektet GångART applicerades tekniker och strategier från den fysiska teatern i vardagliga promenader i urbana rum, i syfte att aktivera både en fantasifull uppmärksamhet och ett utvidgat lyssnande hos den som går. Konsten att gå lyfter fram en performativ kritisk praktik där såväl urbana strukturer som kroppsliga handlingsmönster är under lupp; en konstnärlig forskning som verkar i rörelse.

»» Läs mer
Danskt band 132 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-399-4