Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Åke Holmquist
Beethoven. Den användbare titanen

Alla tänkbara ideologier från höger till vänster har använt Beethoven för sina syften. Här får vi följa denna process men också lära känna Beethovens politiska ideal och inte alltid konsekventa hållning i tidens politiska frågor.

»» Läs mer
Inbunden 580 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-437-3
 
 
Alf Gabrielsson
Musikpsykologi. En introduktion

Musikpsykologi är läran om upplevelser och beteenden i samband med musik. Det är alltså ett angeläget ämne för alla som lyssnar till musik, likaså för alla som utövar och skapar musik. Boken är tänkt som en grundkurs i musikpsykologi.

»» Läs mer
Inbunden 448 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-440-3
 
 
Kjell Danell
Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900

Senare delen av 1800-talet var en dynamisk tid i Norrland. Befolkningen ökade, skogsindustrin expanderade och järnvägen byggdes ut. Många människor rörde sig i skogarna och viltstammarna skattades hårt, särskilt under nödår. Bävern och vildrenen utrotades; älgen höll på att försvinna. Samtidigt etablerades statliga skogar med kronoparker och bevakande personal.

»» Läs mer
Inbunden 502 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-436-6
 
 
Camilla Hambro
Laura Netzel
Övers.: Erik Wallrup

Camilla Hambros bok om Laura Netzel ingår i den serie porträtt av svenska tonsättare som ges ut av Kungl. Musikaliska Akademien och Gidlunds förlag.

»» Läs mer
Flexband 240 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-441-0
Boken ingår i Svenska tonsättare. Se vidare under kategorin "Memoarer och biografier"
 
 
250. Kungl. Musikaliska Akademien 1771-2021
Red.: Pia Bygdéus, Torbjörn Eriksson & Erik Wallrup

När Kungl. Musikaliska Akademien bildades 1771 hade den ingen motsvarighet norr om Alperna. I denna vackra och rikt illustrerade bok berättas dess 250-åriga historia.

»» Läs mer
Inbunden 248 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-433-5
 
 
Jonathan Swift
Sagan om tunnan
(Originalets titel: A Tale of a Tub. Written for the Universal Improvement of Mankind. To Which Is Added, An Account of a Battel Between the Ancient and Modern Books in St. James’s Library (1704)) Övers.: Erik Carlquist

Swifts oförutsägbara antibok från 1704 - för första gången på svenska, i översättning av Erik Carlquist.

»» Läs mer
Inbunden 260 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-432-8
 
 
Anna Carlstedt
Renässansrebeller. Från Cecilia Vasa till kung Kristina

En rad färgstarka personligheter från renässansen presenteras här. De har en gemensam nämnare, oavsett om de är prinsessor, präster, prinsar eller poeter: de bryter mot tidens normer.

»» Läs mer
Inbunden 320 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-429-8
 
 
Thomas Fahlander
Gift dig aldrig med en spelman. Röster om folkmusik i Dalarna, från Isakes Kisti till Päkkos Gustaf

Följ med till Dalarna, en plats befolkad av egensinniga spelmän. Thomas Fahlander tar dig med på en resa genom folkmusikens historia i Dalarna, så som du aldrig har upplevt den förut.

»» Läs mer
Inbunden 320 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-427-4