Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Sharon Rider
Den tveksamme bekännaren och andra essäer

Essäer 2002-2018. "Allt jag har gjort under närmare 30 år som akademisk lärare, forskare och essäist kan beskrivas som ett slags "kulturepistemologi" - reflektioner över det mänskliga tänkandets villkor, dess begränsningar och möjligheter."

»» Läs mer
Danskt band 188 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-439-7
 
 
Mikael Vallström
Kärlekens etik, omsorgens politik. Humanistisk appell för en levande jord

Du har ett val. Människor gör dagligen detta val. Men innan du gör det behöver du också få veta vad valet gäller, vilka konsekvenser det får, och hur villkoren ser ut. Och så är nu inte fallet i den värld vi lever i. Denna bok vänder sig till läsaren för ett samtal om mänsklighetens framtida överlevnad.

»» Läs mer
Danskt band 88 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-438-0
 
 
Magnus Andersson
Tidig bankverksamhet i Sverige under industrialiseringsprocessen 1850-1920

Under perioden 1850-1920 utvecklades Sverige till en industrination. Industrialiseringen medförde att kreditmarknaden och bankväsendet moderniserades och kring affärsbankerna skapades sfärer av anknutna företag. Bankerna kom att spela en avgörande roll i den ekonomiska utvecklingen.

»» Läs mer
Inbunden 196 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-430-4
 
 
Teater Albatross. Föreställningar, resor, konst och visioner
Red.: Nadia Scapoli

Är du intresserad av teater, när teater innebär att göra det omöjliga? Svenska Teater Albatross har kämpat mot utfiskning i Kamerun, spelat för överlevande i koncentrationsläger i Polen, haft succé i Woodstock, varit en del av Kongos 50-årsfirande som självständig stat och kämpat mot en titangruva i Sydafrika.

»» Läs mer
Häftad 560 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-442-7
 
 
Åke Holmquist
Beethoven. Den användbare titanen

Alla tänkbara ideologier från höger till vänster har använt Beethoven för sina syften. Här får vi följa denna process men också lära känna Beethovens politiska ideal och inte alltid konsekventa hållning i tidens politiska frågor.

»» Läs mer
Inbunden 580 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-437-3
 
 
Alf Gabrielsson
Musikpsykologi. En introduktion

Musikpsykologi är läran om upplevelser och beteenden i samband med musik. Det är alltså ett angeläget ämne för alla som lyssnar till musik, likaså för alla som utövar och skapar musik. Boken är tänkt som en grundkurs i musikpsykologi.

»» Läs mer
Inbunden 448 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-440-3
 
 
Kjell Danell
Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870-1900

Senare delen av 1800-talet var en dynamisk tid i Norrland. Befolkningen ökade, skogsindustrin expanderade och järnvägen byggdes ut. Många människor rörde sig i skogarna och viltstammarna skattades hårt, särskilt under nödår. Bävern och vildrenen utrotades; älgen höll på att försvinna. Samtidigt etablerades statliga skogar med kronoparker och bevakande personal.

»» Läs mer
Inbunden 502 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-436-6