Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Erik Kjellberg
Arvet efter Johann Sebastian Bach. En äventyrlig historia

Den här boken handlar om hur Bachs musik levt vidare efter hans död 1750, hur den har förvaltats, uppfattats, tolkats och omtolkats i ord och i ton. Här presenteras och diskuteras förutsättningar, händelser och åsikter kring Bachs musik under snart 300 år.

»» Läs mer
Inbunden 420 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-403-8
 
 
Ylva Hasselberg
Inte utan visst motstånd

Inte utan visst motstånd accepterar jag att universitet förvandlas till en producent av det skenbart mätbara. Den här boken är en motståndshandling.

»» Läs mer
Häftad 120 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-404-5
 
 
Medicinturism. Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik
Red.: Frank-Michael Kirsch, Kjell Ljungbo & Erik A. Borg

Idag satsar cirka 30 länder i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika aktivt på medicinturism. Vilka nya, outforskade och outnyttjade möjligheter skapar medicinturismen? Hur kan de tillvaratas till patientens bästa?

»» Läs mer
Danskt band 292 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-401-4
 
 
Magnus Haglund
Wilhelm Stenhammar

Wilhelm Stenhammar är i alla bemärkelser en levande klassiker. Magnus Haglunds biografi berättar om utvecklingen från ungdomsårens Wagnerpåverkan till det mogna skapandets klassicism och förmedlar de viktiga förbindelserna till samtidens konst, litteratur och arkitektur.

»» Läs mer
Flexband 232 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-400-7
Boken ingår i Svenska tonsättare. Se vidare under kategorin "Memoarer och biografier"
 
 
Alexander Moszkowski
Visdomens öar. Berättelsen om en äventyrlig upptäcktsresa
(Originalets titel: Die Inseln der Weisheit (1922)) Övers.: Erik Carlquist

En chiffrerad spådom i en gammal bok av Nostradamus visar sig kunna tolkas. Den leder till en expedition till en okänd havsregion, där resenärerna upptäcker ett märkligt örike. Varje ö styrs av någon politisk eller filosofisk princip, utdragen till sina yttersta konsekvenser.

»» Läs mer
Häftad 416 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-396-3
Boken ingår i Fantastika. Se vidare under kategorin "Skönlitteratur"
 
 
Hans Dominik
Kraften som förgör. En roman om året 1955
(Originalets titel: Die Macht der Drei (1922)) Övers.: Gunnar Welin

Året är 1955. USA:s president-diktator vill starta ett krig för att stärka sin makt. Men hans planer kan stäckas av tre män i besittning av en märklig kraft som kan göra alla världens vapen obrukbara.

»» Läs mer
Häftad 364 s. Utgivningsår 2019. ISBN 978-91-7844-395-6
Boken ingår i Fantastika. Se vidare under kategorin "Skönlitteratur"
 
 
Immanuel Kant
Tankar om den sanna skattningen av de levande krafterna och bedömning av de bevis av vilka herr von Leibniz och andra mekaniker har använt sig i denna
(Originalets titel: Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurtheilung der Beweise derer sich Herr von Leibnitz und andere Mechaniker in dieser Streitsache bedienet haben, nebst einigen vorhergehenden Betrachtungen, welche die Kraft der Körper über) Övers.: Gunnar Welin

Immanuel Kants första publicerade arbete var en naturvetenskaplig betraktelse över vad som då kallades levande kraft i dag skulle vi säga rörelseenergi. Det började tryckas när han bara var 22 år gammal, 1746, men kom inte ut i färdigt skick förrän tre år senare.

»» Läs mer
Inbunden 192 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-402-1