Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Birgit Karlsson
Privata lösningar på samhällsproblem. Stiftelser i Göteborg 1788-2020

Stiftelser har ett evighetsperspektiv - stiftaren vill försäkra sig om att pengarna kommer att användas till just det ändamål han/hon anser viktigt. Det kan handla om allt ifrån att lindra fattigdom till att finansiera forskning. Men vad händer med stiftelser då samhället och behoven förändras?

»» Läs mer
Inbunden 200 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-464-9
 
 
Kreativa förflyttningar. Musikaliska flöden i 1960- och 1970-talens Sverige
Red.: Sverker Hyltén-Cavallius

I den här boken undersöker fyra musiketnologer några av de estetiska, ideologiska, geografiska och inte minst kulturella förflyttningar som skedde i det svenska musiklivet under årtiondena kring 1970.

»» Läs mer
Danskt band 218 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-483-0
 
 
Mats Lodén
Blå katedral. Den uppochnervända arken

Om en monumental skulpturs tillblivelseprocess utifrån en konstnärs perspektiv. Berättelsen följer konstnärens liv och svårigheter att gestalta sin idé om det metaforiska rummet

»» Läs mer
Inbunden 117 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-490-8
 
 
Walesiska sagor och dikter om Arthur
Översättning och kommentarer: Jonas Thungren Lindbärg

Översättningar till svenska av tre sagor och två längre poem om sagokonungen Arthur, tillsammans med inledning och innehållskommentarer.

»» Läs mer
Danskt band 218 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-479-3
 
 
Eva Kaijser
Anna Kaijser. Kvinna, läkare, maka, moder

Anna Kaijser tog sin läkarexamen 1901 som en av Sveriges första kvinnor. Hennes studiekamrater Ada Nilsson och Alma Sundquist valde bort man och barn. Det ansågs inte möjligt att vara kvinna, läkare, mor och maka på samma gång. Men Anna ville ha både jobb och familj.

»» Läs mer
Inbunden 296 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-476-2
 
 
Christer Eklund
Kertin Thorborg och Gustaf Bergman. En biografi

Kerstin Thorborg var vårt lands ledande operasångerska underdrygt 20 år. I Berlin, Wien, London och New York hördes hon med Toscanini, Melchior och Björling. Maken Gustaf Bergman blev hennes factotum, instuderande pianist och regissör, promotor och klippa i livet.

»» Läs mer
Inbunden 550 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-481-6
 
 
Brevet. Ögonblickets rader från pergament till e-post
Red.: Peter Olausson

Brev från förr är frusna ögonblick från den tillvaro som en gång varit. I den här boken har femton författare presenterat sina egna favoriter och gett breven sitt sammanhang i tid och rum.

»» Läs mer
Inbunden 336 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-475-5
 
 
Jenny Gustafsson
Drömmen om en gränslös fred. Världsmedborgarrörelsens reaktopi, 1949-1968

Världsmedborgarrörelsen drömde om en fredens värld där nationalstaterna hade upplösts. I dag är det få som minns den, trots att den grundades för att locka svenska medborgare. Hur skulle drömmen målet uppnås? Och var blev den av, när den inte besannades?

»» Läs mer
Danskt band 300 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-482-3
 
 
Den nya människan. Om mänsklighetens ständiga strävan att omskapa sig själv
Red.: Tomas Axelson & Torsten Hylén

I denna antologi intresserar sig humanioraforskare aktiva inom religionsvetenskap, historia och språk för den mänskliga civilisationens återkommande uttryck för idéer om formandet av en ny människa.

»» Läs mer
Inbunden 256 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-471-7
 
 
Peter Bryngelsson
Sagan om Sagan om ringen. Berättelsen om en skiva, en boktrilogi, en filmserie och deras fortsättning

Om Bo Hanssons skiva, Tolkiens böcker, och hur Midgårds sagouniversum senare anammats av bl.a. dataspelsgenerationen, metalmusiken, konspirationsteoretiker, religiösa sekter och neonazister.

»» Läs mer
Häftad 318 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-480-9
 
 
Tobias Lund
Speltoken. Hugo Alfvén och rosens klang

Tobias Lund tolkar en rad av Alfvéns större verk som musik om världen och människans vanskliga plats i den och visar att Alfvéns musikskapande var mera komplex än vad som ofta antas, och intimt förbundet med internationella trender inom litteratur, bildkonst och livsåskådning.

»» Läs mer
Inbunden 518 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-466-3
 
 
Malin Rönnblom, Kerstin Alnebratt, Maud Eduards, Jörgen Johansson & Andreas Öjehag-Pettersson
Trängd demokrati. Om politikens vardag och om att vara människa

I skuggan av de mer uppenbara hoten mot demokratin pågar en annan process. Boken belyser den nyliberala styrningens destruktiva konsekvenser för demokratin och synliggör hur marknadens principer urholkar de värden som demokratin vilar på.

»» Läs mer
Danskt band 144 s. Utgivningsår 2022. ISBN 978-91-7844-478-6