Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Historikern i samhället - roller och förändringsmönster
Red.: David Ludvigsson & Martin Åberg

I denna antologi diskuteras historikerns yrkesroller i relation till det moderna samhällets förändringar.

»» Läs mer
Danskt band 234 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-456-4
 
 
Claes Jurander
Tro och tvivel. Funderingar om konst

Verkligheten är alltid större än dess beskrivning. Jag vill trots det försöka ge en bild av 50 års erfarenheter av att vara konstnär.

»» Läs mer
Inbunden 86 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-444-1
 
 
Ellinor Melander
Bland tidningsmakare, pennskaft, politiker och konstnärer. Sveriges Pressarkiv - en biografisk guldgruva

Sveriges Pressarkiv - en biografisk guldgruva! Möt en lång rad välkända, men även bortglömda, män och kvinnor ur svensk press- och mediehistoria. Deras efterlämnade handlingar förvaras i Sveriges Pressarkiv i Riksarkivet. Boken är en ypperlig vägledning för den som vill bekanta sig med människorna som format svensk tidningsjournalistik samt söka efter material i de omfattande samlingarna.

»» Läs mer
Inbunden 280 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-446-5
 
 
Peter Cornell
Den hemliga källan. Om initiationsmönster i konst, litteratur och politik

3:e tryckningen. Ursprungligen utgiven 1981.

Efterlängtat nytryck av denna fyrtioåriga klassiker. Författaren belyser en förbisedd ockult tradition som går som en esoterisk underström i europeiskt kulturliv.

»» Läs mer
Häftad 190 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-454-0
 
 
Peter Cornell
Paradisets vägar. Noter till ett förlorat manuskript

2:a tryckningen. Ursprungligen utgiven 1987.

"En bok av fotnoter där romanens text uppfinns av läsaren själv varvid endast kommentarerna till texten står till förfogande."

»» Läs mer
Häftad 110 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-455-7
 
 
Hanna Bäckström
Förmedling av mönsterförlagor för stickning och virkning. Medierna, marknaden och målgruppen i Sverige vid 1800-talets mitt

Hanna Bäckström undersöker hur mönsterförlagor och instruktioner för stickning och virkning utformades och spreds i tryckta publikationer under 1800-talets mitt.

»» Läs mer
Danskt band 368 s. Utgivningsår 2021. Under utgivning. ISBN 978-91-7844-445-8
 
 
Sharon Rider
Den tveksamme bekännaren och andra essäer

Essäer 2002-2018. "Allt jag har gjort under närmare 30 år som akademisk lärare, forskare och essäist kan beskrivas som ett slags "kulturepistemologi" - reflektioner över det mänskliga tänkandets villkor, dess begränsningar och möjligheter."

»» Läs mer
Danskt band 188 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-439-7
 
 
Mikael Vallström
Kärlekens etik, omsorgens politik. Humanistisk appell för en levande jord

Du har ett val. Människor gör dagligen detta val. Men innan du gör det behöver du också få veta vad valet gäller, vilka konsekvenser det får, och hur villkoren ser ut. Och så är nu inte fallet i den värld vi lever i. Denna bok vänder sig till läsaren för ett samtal om mänsklighetens framtida överlevnad.

»» Läs mer
Danskt band 88 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-438-0
 
 
Alf Gabrielsson
Musikpsykologi. En introduktion

Musikpsykologi är läran om upplevelser och beteenden i samband med musik. Det är alltså ett angeläget ämne för alla som lyssnar till musik, likaså för alla som utövar och skapar musik. Boken är tänkt som en grundkurs i musikpsykologi.

»» Läs mer
Inbunden 448 s. Utgivningsår 2021. ISBN 978-91-7844-440-3