Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923-2023
Red.: Kjell Danell & Jonas Fridman. Formgivning: Lars Paulsrud

Boken ges ut i samband med Riksskogs­taxeringens 100-års jubileum 2023.

»» Läs mer
Inbunden 264 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-539-4
 
 
Martina Böök
Traditionella nyheter. Kläder, ekonomi och politik i Virestads socken 1750-1850

I boken undersöks Virestads socken, del i ett så kallat reliktområde, mellan 1750 och 1850. Martina Böök presenterar nya perspektiv på sambanden mellan ekonomisk, social och politisk utveckling och kulturell kontinuitet och förändring.

»» Läs mer
Inbunden 280 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-528-8
 
 
Kristina Öhman
Ett tjejligt rum. Tidningen Starlet 1966-1996

Ett tjejligt rum. Tidningen Starlet 1966-1996 utforskar den omtvistade och omtyckta tidningen som produkt och erfarenhet.

»» Läs mer
Häftad 352 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-522-6
 
 
Cilla Ericson
Lövsånger

Ett experiment, en besvärjelse, en bön - till träden. Återutgåva i samband med Cilla Ericsons stora separatutställning Retro Aktiv på Konstakademien i Stockholm.

»» Läs mer
Häftad 53 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-531-8
 
 
Sylvia Sauter & Willmar Sauter
Teater på jiddisch- i Sverige och i världen

I över 100 år har det spelats teater på jiddisch i Sverige - hela tiden. Sveriges jiddischkultur idag märks i världen. Den har inte bara överlevt, den lever.

»» Läs mer
Inbunden 312 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-518-9
 
 
Roger Älmeberg
Caravaggio. Ett liv mellan ljus och mörker

I Caravaggios målningar ser vi ofta människorna och händelserna omgivna av ett skiftande dunkel som uppkommer genom ett ljus, vilket ofta kommer snett ovanifrån. På samma sätt tycktes han själv leva i ett skiftande dunkel mellan ljus och mörker. Hans karaktär beskrevs som högdragen, sarkastisk, våldsbenägen och grälsjuk, men även våghalsig och orädd.

»» Läs mer
Inbunden 397 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-519-6
 
 
Gunnar Welin
Vårt växande världsallt

Människor har i alla tider försökt göra sig en bild av den värld de lever i. Den här boken berättar hur den naturvetenskapliga världsbilden vuxit fram.

»» Läs mer
Inbunden 72 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-523-3
 
 
Kjell Stjernholm
Från drömmar till Dramaten. Om att utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning

Handbok i att utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning.

»» Läs mer
Inbunden 224 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-498-4
 
 
Sebastian Selvén, Magnus Green, Margareta Ridderstedt & Åke Skommar
Leksands kyrka - historia, miljö, inventarier
Formgivning: Ann Olander. Förord: Mikael Mogren

Den hittills grundligaste genomgången av Leksands kyrka, med flera nya fynd om byggnaden och föremålen som hör till den.

»» Läs mer
Inbunden 303 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-520-2
 
 
Eva Hernbäck
En trädgård i Lau. Minnen och människor

Har du en trädgård, eller är det trädgården som har dig? Du vårdar den till kropp och själ, vad den än hittar på. Jordplätten är också full av minnen från ett långt liv, precis som ett hem. Minnen av människor du mött och platser du besökt.

»» Läs mer
Inbunden 128 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-521-9
 
 
Fredrik Svenaeus
Världen vaknar. Känslornas plats i människans liv

Alltför ofta har känslorna genom historien betraktats som en förvrängning av filosofins och vetenskapens objektiva beskrivning av verkligheten. Känslorna blir då något som vi bör sträva efter att befria oss ifrån i stället för det som utgör hjärtat av vår existens. Men det är fel.

»» Läs mer
Danskt band 212 s. Utgivningsår 2023. ISBN 978-91-7844-507-3