Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Alf Munthe. Den mjuka arkitekturens mästare

Bland 1900-talets konstnärer framträder Alf Munthe, 1892-1971, som en av de främsta. Han var konstakademirebellen som kom att ägna sig åt textil konst, och som blev arkitekternas konstnär. Denna rikt illustrerade bok ger en mångsidig belysning av hans livsverk.

»» Läs mer
Inbunden 149 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-428-1
 
 
Historiska typer
Red.: Peter Josephson & Leif Runefelt

Historikerns källmaterial befolkas ofta av standardiserade typer. Somliga typer har en mycket begränsad livslängd medan andra är mer beständiga. Här lyfter ett antal forskare och skribenter fram varsin typ ur det nära eller fjärran förflutna.

»» Läs mer
Danskt band 269 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-431-1
 
 
Arbetarförfattaren. Litteratur och liv
Red.: Margaretha Fahlgren, Per-Olof Mattsson & Anna Williams

Arbetarlitteraturen är en inflytelserik strömning i nittonhundratalets litteratur. Men hur ska arbetarförfattaren definieras? Ryms kvinnorna? Vem är arbetarförfattaren i de olika nordiska länderna? I denna antologi diskuteras sådana frågor av 18 nordiska forskare.

»» Läs mer
Inbunden 262 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-426-7
 
 
Roger Svedberg
I fjärran hörs ett ljud. Slagverkaren i operans mörkaste hörn

Pricksäker och underfundig skildring av slagverkets dramatiska roll, dess storheter och problem. Välkommen till slagverkarens bitvis bisarra tillvaro, som pendlar mellan eufori, bedövande leda och ren skräck.

»» Läs mer
Inbunden 144 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-419-9
 
 
Patrik Andersson
Musik, mening och värde. Filosofiska perspektiv på en värld av eget slag

Hur kan instrumentalmusik i all sin abstrakthet vara så värdefull för många människor när den inte verkar ha någon mening? Boken söker svar på frågor som berör musikens mening och värde samt presenterar en översikt av de senaste decenniernas musikfilosofi inom den analytiska traditionen relaterat till frågor om mening och värde.

»» Läs mer
Danskt band 264 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-418-2
 
 
John Björkman
"Må de herrskande klasserna darra". Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848-1851

Med rapporteringen från februarirevolutionens Frankrike 1848 spreds berättelser om en politiskt uppvaknande arbetarklass till den svenska debatten. John Björkman gör en kritisk nytolkning av det turbulenta historiska skede vid 1800-talets mitt då kapitalismens tillhörande klasstruktur först började anföras som politisk mobiliseringsgrund i Sverige.

»» Läs mer
Danskt band 376 s. Utgivningsår 2020. ISBN 978-91-7844-423-6