Gidlunds förlag

Sedan starten 1968 har Gidlunds förlag publicerat över tusen titlar. För närvarande ger vi ut ett trettiotal titlar per år, med tonvikt på humaniora. Välkommen att bekanta dig med vår utgivning! Böckerna köper du i bokhandeln.

Besök och gilla vår sida på Facebook för nyheter, tips och inblickar i vårt arbete.


 
Kerstin Hed
Vindarnas verser. Tidigare outgivna dikter
Red.: Birger Sjungargård

Hilda Fredriksson föddes 1890 och debuterade vid 23 års ålder med samlingen Från stigarna. Nu kallade hon sig Kerstin Hed efter fädernegården Kers och hemsocknen Hedemora. Vindarnas verser samlar tidigare outgivna dikter av Kerstin Hed.

»» Läs mer
Inbunden 256 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-998-9
 
 
Gunnar Syréhn
Den landsflyktige stockholmaren. Hjalmar Söderberg och Danmark

Danmarks betydelse för Hjalmar Söderberg och hans författarskap kan knappast överskattas. Genom en noggrann läsning av Söderbergs texter i dialog med danska författares verk, fylls nu en lucka i forskningen kring ett betydande författarskap.

»» Läs mer
Inbunden 336 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-999-6
 
 
Anders Bjärvall
Nyfiken på fåglar. Axplock ur dagböcker under 65 år

Kan det finnas ett bättre och mera spännande fritidsintresse än att vara ornitolog – alltså att titta på fåglar? Här berättar Anders Bjärvall om hur medryckande och omväxlande det här intresset kan vara.

»» Läs mer
Inbunden 224 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-991-0
 
 
Sällsamma resor. En antologi i urval och översättning av Erik Carlquist och Gunnar Welin
Övers. och red.: Erik Carlquist & Gunnar Welin

Gidlunds serie Fantastika presenterar såväl klassiska som oförtjänt bortglömda texter inom den fantasieggande litteraturen. Första volymen ägnas åt märkvärdiga reseskildringar, från 800-talet till 1900-talet.

»» Läs mer
Häftad 454 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-988-0
Boken ingår i Fantastika. Se vidare under kategorin "Skönlitteratur"
 
 
Jeff Werner
Postdemokratisk kultur

I det postdemokratiska tillståndet upprätthålls demokratins formella strukturer – fria val, yttrandefrihet, fri press med mera – men de har börjat tömmas på innehåll och vitalitet.

»» Läs mer
Danskt band 170 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-993-4
 
 
Marioan Hosseini, Dennis Kelly, Nicolas Kolovos, Dennis Magnusson, Manda Stenström & Ninna Tersman
Länk 2018

I denna fjärde LÄNK presenteras en samling av sex pjäser, alla framtagna för att passa ungdomar i åldern femton till tjugo år. Teman speglar de ämnen som engagerar unga personer idag och som stimulerar fantasin och lusten att berätta.

»» Läs mer
Häftad 448 s. Utgivningsår 2018. ISBN 978-91-7844-990-3