En bok från Gidlunds förlag

Richard Jefferies:  Efter London eller Det vilda England (Originalets titel: After London; Or, Wild England)  Övers.: Gunnar Welin.

Richard Jefferies (1848-1887) var en på sin tid högt skattad författare, vars verk främst handlade om den engelska landsbygden ur många olika synvinklar. Ett par år före sin tidiga död i tuberkulos gav han ut After London; Or, Wild England, en skildring av en avlägsen framtid när en naturkatastrof totalt ändrat förutsättningarna för livet i England. Landet splittrades i en mängd småriken, ofta i konflikt med varandra och ständigt hotade av de grannfolk som engelsmännen förtryckt tidigare. Boken kom att inspirera åtskilliga andra författare av framtidsskildringar.

Häftad 292 s.
Utgivningsår 2020
ISBN 978-91-7844-416-8