En bok från Gidlunds förlag

Louis-Antoine de Bougainville:  Resa runt jorden med kungens fregatt La Boudeuse och förrådsfartyget L'Étoile åren 1766, 1767, 1768 och 1769. (Originalets titel: Voyage autour du monde par la frégate du roi "La Bou­deuse" et la flûte "l’Étoile"; en 1766, 1767, 1768 & 1769)  Övers.: Erik Carlquist.

Under sjuårskriget 1756–1763 förlorade Frankrike Kanada till Storbritannien. Den franska reaktionen blev under de följande åren en revanschpolitik, som tog sig både politiska, diplomatiska och militära uttryck. Ett inslag i den var Frankrikes koloniala expansion i andra världsdelar, och Louis-Antoine de Bougainvilles världsomsegling var ett led i den. Han skulle i konkurrens med andra nationer kartlägga och utforska hittills okända eller dåligt kända hav och territorier, samla informationer av ekonomiskt eller vetenskapligt intresse och vid tillfälle plantera den franska flaggan på mark dit inga andra européer ännu kommit.

de Bougainville var från början matematiker, sedan militär och sjöofficer. I sin reseskildring lyckas de Bougainville med realistiska medel ge en trovärdig bild av något så pass sällsynt och märkvärdigt som en jordenruntresa på den tiden var.

Häftad 409 s.
Utgivningsår 2020
ISBN 978-91-7844-417-5