En bok från Gidlunds förlag

Historiska typer  Red.: Peter Josephson. Red.: Leif Runefelt.

Historikerns källmaterial befolkas ofta av standardiserade typer. Somliga typer har en mycket begränsad livslängd medan andra är mer beständiga. Här lyfter elva forskare och skribenter fram varsin typ ur det nära eller fjärran förflutna.

Peter Josephson: Autodidakten - En historia om böcker och universitet My Klockar Linder: Barnlösa typer - En plats i 1930- och 1940-talens befolkningsdebatt Moa Matthis: Bastarden - Edmund i Shakespeares King Lear som en reva i samhällsväven Martin Wottle: Dilettanten - Musikälskare och virtuoser i Stockholm och Helsingfors under 1800-talet Linn Holmberg: Encyklopedisten - Striden om upplysningen Lena Lennerhed: Epileptikern - Medicinsk debatt 1870–1970 Orsi Husz & Håkan Forssell: Hermodseleven - Den svenska idén om framgång Daniel Nyström: Klassresenären - En förfluten typ? Magnus Linton: Knarkaren - Födelse, liv, död Frans Lundgren: Medelsvensson - Statistisk fiktion, medial metatyp och politisk fantasi Leif Runefelt: Modedockan - En del av det europeiska kvinnohatet

Danskt band 269 s.
Utgivningsår 2020
ISBN 978-91-7844-431-1