En bok från Gidlunds förlag

250. Kungl. Musikaliska Akademien 1771-2021.  Red.: Pia Bygdéus. Red.: Torbjörn Eriksson. Red.: Erik Wallrup.

När Kungl. Musikaliska Akademien bildades 1771 hade den ingen motsvarighet norr om Alperna. I denna vackra och rikt illustrerade bok berättas dess 250-åriga historia. Nya frågor ställs till en gammal institution. Vad är dess syfte? Vilka var de stora ödesfrågorna? Jämställdhet och öppenhet för ny musik? Vilken roll har akademien spelat historiskt - och vilken är dess relevans idag?

Inbunden 248 s.
Utgivningsår 2020
ISBN 978-91-7844-433-5