En bok från Gidlunds förlag

Ylva Hasselberg:  Vetenskapens karaktär - Eli F. Heckscher. Del 1: Oberoende liv 1879-1924.  

Eli Heckscher, nationalekonom och ekonomhistoriker, är en av Sveriges internationellt mest kända vetenskapsmän. Hans verksamhet sträckte sig över 1900-talets första hälft och sammanfaller med framväxten av det moderna samhället. Heckscher hade stor del i många centrala frågor och politiska skeenden: krigstidshushållningen under första världskriget, penningpolitiken, tullpolitiken och arbetslöshetsförsäkringen. Han deltog i flera stora utredningar och var en outtröttlig debattör.

Vetenskapens karaktär handlar om denne man, hans individualism och kamp för oberoende; hans tankar och idéer. Det är också en bok om Stockholm och dess judiska borgerlighet, om Handelshögskolan och om svensk statsförvaltning i början av  1900-talet. Första delen omfattar perioden 1879-1924.

Ylva Hasselberg är professor i ekonomisk historia och verksam vid Uppsala universitet. Hon har tidigare publicerat bland annat Industrisamhällets förkunnare. Eli Heckscher, Arthur Montgomery, Bertil Boëthius och svensk ekonomisk historia 1920-1950 (2007); Vem vill leva i kunskapssamhället? Essäer om universitetet och samtiden (2009); Vetenskap som arbete: normer och arbetsorganisation i den kommodifierade vetenskapen (2012) samt Inte utan visst motstånd (2019).

Inbunden 376 s.
Utgivningsår 2021
ISBN 978-91-7844-443-4