En bok från Gidlunds förlag

Nostradamus:  Profetior. Anno 1555. (Originalets titel: Les Propheties de M. Michel Nostradamus)  Övers.: Anna Carlstedt. Övers.: Jan Stolpe. Förord: Carl-Michael Edenborg. 2:a upplagan. Ursprungligen utgiven 2008.

Nostradamus profetior, skrivna på vers i renässansens Frankrike, är en nattsvart fresk över mänskligt lidande. Olycksbådande järtecken löper som en röd tråd genom de märkliga visionerna av epidemier, krig, tyranni och naturkatastrofer. Nostradamus nedtecknade dem åt sin nyfödde son som "ett minne efter din upphovsmans kroppsliga utplåning och till allmänt gagn för människorna".

"Kraften i tilltalet, den dunkla kargheten, den vådliga hotfullheten – allt sammanfogat till en märkligt hypnotisk läsning." (Jan Arnald, Dagens Nyheter)

Häftad 152 s.
Utgivningsår 2021
ISBN 978-91-7844-449-6