En bok från Gidlunds förlag

Iwa Sörenson von Gertten:  Sångaren och notbilden. Något om hur sångare tolkade noterna under det sena 1700-talet och om vad vi kan göra idag.  

En stor och betydelsefull del av dagens klassiska sångrepertoar består av musik från tidigare århundraden, en repertoar vi har gemensamt med tidigare generationer musiker och sångare. Under senare tid har intresset för äldre uppförandepraxis ökat, och utgåvor som ligger nära originalet har blivit mer tillgängliga med både "urtext"- och faksimilutgåvor. Vi kan i dag använda oss av samma material som fanns för flera hundra år sedan och se samma notbild som sångare hade tillgång till på den tiden musiken var ny.

Det finns dock en inbyggd problematik när det handlar om tolkningen av notbilden. Olika traditioner under olika epoker och i olika länder gör det svårt och osäkert för den sångare som vill ge sig i kast med musik som skrivits under epoker där en del av den skapande processen lämnades över till exekutörerna.

Sångaren och notbilden ger en lättnavigerad handledning i hur man tänkte under det sena 1700-talet och hur vi i dag kan göra när vi arbetar med musik från den epoken.

Iwa Sörenson von Gertten, född 1946 i Göteborg, är operasångerska och sångpedagog. Parallellt med anställningen vid Kungliga Operan 1979-2001 verkade hon som frilansande konsertsångerska och har gjort flera prisbelönta skivinspelningar. Som sångpedagog har hon arbetat vid Musikhögskolorna i Göteborg och Stockholm samt Uppsala universitet. Intresset för uppförandepraxis har funnits med sedan 70-talet, och avsaknaden av svensk pedagogisk litteratur i ämnet blev utgångspunkten för skapandet av handboken Sångaren och notbilden.

Inbunden 96 s.
Utgivningsår 2021
ISBN 978-91-7844-457-1