En bok från Gidlunds förlag

Ellinor Ingvar-Henschen:  Akut sång. Handbok i sång som musikterapeutisk metod.  

Att musik stimulerar läkande processer i kroppen har varit känt sedan mänsklighetens början. I modern tid har denna intuitiva kunskap även kunnat bevisas kliniskt och praktiseras i form av musikterapi.

Sång är en del av musikterapins främsta verktyg tack vare sin direkta förankring i kropp och medvetande, och kan naturligtvis användas på flera områden inom vård, rehabilitering och omsorg.

Boken vänder sig till behandlare av alla slag som är nyfikna på att bredda sina klient- och patientmöten genom att inkludera även sång och musik. Den är en lättillgänglig ingång till kunskapsområdet musik och hälsa samt en konkret vägledning till hur man kan gå till väga för att våga börja ta in sång i behandlingen.

Ellinor Ingvar-Henschen är operasångerska med yrkeserfarenhet från bland annat Malmö Opera och Den Kongelige Opera i Köpenhamn. Hon har även en grundutbildning i musikterapi från Kungl. Musikhögskolan/KMH samt en filosofie magisterexamen i musikvetenskap med fokus på hur sångrösten kan användas som läkande metod inom framförallt psykiatrin. Sedan 2017 arbetar hon regelbundet som musikterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin med sången som främsta ingång.

Förord av Ingrid Hammarlund, tidigare prefekt och lektor i musikterapi vid Kungl. Musikhögskolan/KMH där hon på 1990-talet blev avgörande för ämnets införande på akademisk nivå i Sverige. 2020 tilldelades hon Kungl. Musikaliska Akademiens högsta utmärkelse Medaljen för Tonkonstens Främjande för sitt arbete i musikterapins tjänst.

Danskt band 160 s.
Utgivningsår 2021
ISBN 978-91-7844-458-8