En bok från Gidlunds förlag

Den nya människan. Om mänsklighetens ständiga strävan att omskapa sig själv.  Red.: Tomas Axelson. Red.: Torsten Hylén.

Från Mesopotamiens fyratusenåriga skoldialoger till svenska myndigheters värdegrundstexter - den självmedvetna människan har länge varit sysselsatt med att skapa sig själv och framför allt att omskapa sig själv. I denna antologi intresserar sig humanioraforskare aktiva inom religionsvetenskap, historia och språk för den mänskliga civilisationens återkommande uttryck för idéer om formandet av en ny människa. Ljuset riktas bland annat mot identitet och levnadsteckningar i Jerusalem, dalmåleriets kyrkliga ideal tolkade av en bångstyrig allmoge, Islamiska statens föreställningar om liv i äkthet samt mot frågan om mänskliga rättigheter i en posthuman tidsålder.

Den nya människan ger läsaren tio tänkvärda exempel på historiska, religiösa, ideologiska, politiska och filosofiska idéer, i samspel med, och försänkta i, en föränderlig omvärld.

Inbunden 256 s.
Utgivningsår 2022
ISBN 978-91-7844-471-7