En bok från Gidlunds förlag

Malin Rönnblom, Kerstin Alnebratt, Maud Eduards, Jörgen Johansson & Andreas Öjehag-Pettersson:  Trängd demokrati. Om politikens vardag och om att vara människa.  

I skuggan av de mer uppenbara hoten mot demokratin pågar en annan process. Under de senaste trettio åren har styrningen av offentlig politik i Sverige genomgått genomgripande förändringar som successivt förvandlat politik till marknad. Köp- och säljsystem, resultatenheter, konkurrensutsättning och upphandling har gett politiken nya logiker, där politiska intressemotsättningar ersätts av marknadens rätta svar. Denna förändring undergräver demokratin som livsform.

Trängd demokrati belyser den nyliberala styrningens destruktiva konsekvenser för demokratin. Genom att studera det vardagliga görandet av offentlig politik synliggörs hur marknadens principer urholkar de värden som demokratin vilar på. Boken innehåller både analys av fyra politikområden - kultur, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och upphandling - och ett kapitel som syftar framåt, mot en gemensamhetens demokrati.

Danskt band 144 s.
Utgivningsår 2022
ISBN 978-91-7844-478-6