En bok från Gidlunds förlag

Iris Ridder:  Tidhfördriff. Ett orakelspel för bergsmän från början av 1600-talet.  

Under stormaktstiden arbetade över tusen människor i Falu koppargruvas mörker, under hårda förhållanden och med fara för sina liv. Inför varje nytt år deltog bergmännen i ett ritualiserat tärningsspel, "Dobblet vid gruvstugan", som avgjorde brytningsordningen och malmfördelningen i gruvan. Spelet var viktigt för att förhindra konflikter och säkra gruvans räntabilitet. Med detta spel som grund publicerade gruvskrivaren Gisle Jacobson 1613 boken Ett litet Tidhfördriff, en orakeltärningsspelbok på vers, som på ett unikt sätt illustrerar gruvmiljön och ger oss en inblick i gruvarbetarnas tankar och känslor.

Då den uttryckligen vänder sig till kroppsarbetare kan den betraktas som Sveriges första arbetarlitteratur. Denna bok belyser vilken funktion texten fyllde och den kulturella kontext i vilken den uppstod. Texten återges också i sin helhet.

Iris Ridder är docent i litteraturvetenskap och jobbar som universitetslektor vid Högskolan Dalarna.

Inbunden 301 s.
Utgivningsår 2023
ISBN 978-91-7844-484-7