En bok från Gidlunds förlag

Jaime Brittain, Kristian Hallberg, Grete Havnesköld, Johanna Thor, Rasmus Lindberg, Christoffer Mellgren & Robin N. Spegel:  Länk 2022. Nya pjäser för unga ensembler.  

I antologin Länk 2022 hittar du sex pjäser som är specialskrivna för ungdom och unga vuxna. Det är pjäser som engagerar, som ser oblygt på tonåren, på samhället, på det som är vackert och det som är skevt. Här är pjäser som är spännande att sätta upp, som har en speltid på cirka 60 minuter och som är fyllde med intressanta, komplexa rollfigurer. Sex pjäser som uppmuntrar till kreativitet i rollsättning och gestaltning, som är orienterade i vår samtid och angelägna i tilltal och ämne. Projektet äger rum vartannat år, växer ständigt och engagerar tusentals ungdomar. Genom Länk erbjuder Riksteatern ett smakprov på teaterproduktion och en möjlighet att stifta bekantskap med den professionella teatern som drivs i Sverige.Pjäser och dramatiker i Länk 2022:

Bara drama av Jamie Brittain

Neo av Kristian Hallberg

Hunk av Grete Havnesköld och Johanna Thor

Manhattanprojektet av Rasmus Lindberg

Att dela en kaka av Christoffer Mellgren

Roomies av Robin N. Spegel

Häftad 464 s.
Utgivningsår 2022
ISBN 978-91-7844-488-5