En bok från Gidlunds förlag

Hans Lund:  Steget genom tavelramen. In och ut ur bilden i litterära berättelser och andra narrativa medier.  

Kan vi som bildbetraktare klättra in i tavlan på väggen? Är det möjligt för gestalterna i bilden att lämna bildrummet och stiga ut till oss i åskådarrummet? Är direkt kommunikation genom tavelramen möjlig? I vår fantasivärld pågår en ständig trafik genom tavelramen. Drömmen om inträde och utträde förenar alla åldrar. Den leker inte bara med vår nyfikenhet på eller våra farhågor kring tänkta världar bortom vår egen, utan även med våra föreställningar om att uppleva eller förverkliga det omöjliga. Rampassage har länge varit ett återkommande inslag i litterära berättelser för både barn och vuxna, men även i scenkonst, film och narrativa bilder. Vad är det berättaren vill förmedla genom denna forcering av tavelramen? Det är vad denna bok försöker besvara.

Hans Lund är docent i litteraturvetenskap och universitetslektor i konstarternas interrelationer (intermedialitet), Lunds universitet.

Danskt band 192 s.
Utgivningsår 2022
ISBN 978-91-7844-493-9