En bok från Gidlunds förlag

MarieAnne Ekedahl:  Natur som resonansyta. Hur naturvistelser kan upplevas som meningsfulla i höghastighetssamhället.  

Naturbesök betyder mycket för många människor i olika åldrar. Under pandemitid covid-19 utvecklades besöken till en friluftsboom, särskilt i anslutning till landets större städer. Naturen användes som ett kulturellt uterum av olika grupper. I tider av stress och en krympande samtid med upplevda desynkroniseringsfenomen som spretar åt olika håll, blir naturen en resonansyta med betydelsefull samhällsfunktion. Vid naturbesök övar sig människor i att relatera för att bevara viktig mänsklig identitet gentemot tidens förtingliganden.

MarieAnne Ekedahl är Teol. dr, docent i religionspsykologi vid Uppsala universitet och har under flera år forskat om stress, religiositet och hälsa. I den här sociologiska modernitetsstudien sätts fokus på kulturella accelerationsprocesser i relation till naturupplevelser i svensk kontext med hjälp av den tyske sociologen Hartmut Rosas teorier.

Danskt band 168 s.
Utgivningsår 2023
ISBN 978-91-7844-508-0