En bok från Gidlunds förlag

Musik i rörelse. Europeiska impulser i svenskt musikliv från stormaktstiden till 1900-talets avantgarde.  Red.: Karin Hallgren.

Musiklivet i Sverige har alltid påverkats av kontakter med andra länder. I sex artiklar presenteras här forskning kring detta viktiga kulturella utbyte genom skildringar av betydande musikers och tonsättares insatser i det svenska musiklivet under fyrahundra år.

Innehåll: Maria Schildt, Italienska och franska förebilder för den svenska hovmusiken 1640-1725 Anders Dillmar, Den mångfacetterade Johann Christian Fredrik Hæffner (1759-1833) Anne Reese Willén, Främling och vän - den svenska italienaren: Jacopo Foronis verksamhet som hovkapellmästare 1848-185 Anders Hammarlund, Musik som bildning: Några judiska musikmiljöer i Sverige 1850-1950 Henrik Rosengren, Konkurrenter eller brobyggare? Musikforskarna Emsheimer, Engländer och Eppstein i svensk exil Christina Tobeck, Några nedslag i den svenska efterkrigstidens musikaliska nyorientering med internationella förtecken

Danskt band 266 s.
Utgivningsår 2023
ISBN 978-91-7844-514-1