En bok från Gidlunds förlag

Samerna och Svenska kyrkan. Underlag för kyrkligt försoningsarbete.  Red.: Daniel Lindmark. Red.: Olle Sundström.

Boken Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete är den avslutande publikationen från vitboksprojektet om Svenska kyrkan och samerna. Forskningsprojektet startade år 2012 mot bakgrund av samiska önskemål om fördjupad kunskap om kyrkans agerande mot samerna genom historien, tydligt framförda vid konferensen Ságastallamat år 2011. Historisk dokumentation av kyrkans övergrepp bedömdes vara en förutsättning för en fortsatt försoningsprocess.

År 2016 redovisade projektet sina resultat i två omfattande volymer. I boken Samerna och Svenska kyrkan presenteras volymernas innehåll på ett överskådligt och lättillgängligt sätt av historikerna Björn Norlin och David Sjögren, som har deltagit i projektet som artikelförfattare och fackgranskare. I sex korta kapitel skapar de en begriplig helhet av projektets resultat, som förhoppningsvis därmed kan nå en vidare läsekrets.

Samerna och Svenska kyrkan är tänkt att bilda startpunkt för det fortsatta försoningsarbetet och bli praktiskt användbar i stift och församlingar. Därför ingår också tre avslutande kapitel som diskuterar vad försoning kan vara och hur den ska kunna komma till stånd. Texterna är skrivna av nyckelpersoner i arbetet för försoning mellan kyrka och samer: den samiske teologen och tidigare ledaren för Samisk kirkeråd i Norge, Tore Johnsen, den tidigare ordföranden i Svenska kyrkans teologiska kommitté, Carl Reinhold Bråkenhielm, respektive ordföranden i Samiska rådet i Svenska kyrkan, Sylvia Sparrock.

Boken har redigerats av Daniel Lindmark och Olle Sundström, som båda är verksamma vid Umeå universitet.

Danskt band 224 s.
Utgivningsår 2017
ISBN 978-91-7844-975-0