En bok från Gidlunds förlag

Hans-Göran Ekman:  Stig Dagermans bestiarium. En essä.  

Djur och djursymbolik är ständigt närvarande i Dagermans författarskap, men faunan förnyas efter hand. Det handlar om både vanlig boskap, vilda djur och en mångfald av fantasidjur. Dagerman debuterar med tre dikter i tidskriften 40-tal som alla har djur i titeln – råtta, orm och markdjur – och hans författargärning avslutas med dagsedeln "Varning för hunden!" Genom att detaljstudera just djurmotivet belyses samtidigt hela författarskapet.

Hans-Göran Ekman är docent emeritus vid Uppsala universitet och har tidigare utgivit böcker om Lars Ahlin (Humor, grotesk och pikaresk 1975), August Strindberg (Klädernas magi 1991, Villornas värld 1997 och Teatermästaren Strindberg 2012), Karen Blixen (Karen Blixens paradoxer 2002) och Carl Michael Bellman (Fluidum svalla! 2008). I Stig Dagermans bestiarium analyserar han Dagermans djursymbolik i romanerna Ormen, De dömdas ö, Bränt barn och Bröllopsbesvär.

Utgiven med stöd av Sven och Dagmar Saléns stiftelse samt Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Danskt band 128 s.
Utgivningsår 2017
ISBN 978-91-7844-987-3